Althuisius Family
Make your own free website on Tripod.com

Althuisius Family in Friesland

2
Geert Janszn Althuis
Ravensberg
Soldaat/Soldier
m 15 sep 1639
Wendel Gijsberts
21
Meinert Althuys

Leeuwarden
m 6 sep 1673
Aefke Haackma
211
Gertie Althusius
ch 19 jul 1674
Leeuwarden
212
Atse Althusius
ch 2 feb 1676
Leeuwarden
213
Wendel Althusius
ch 18 oct 1678
Leeuwarden
214
Wendel Althusius
ch 16 jun 1680
Leeuwarden
215
Antie Althusius
ch 13 jan 1686
Leeuwarden
216
Rabecka Althusius
ch 14 jan 1687
Leeuwarden
217
Rebecka Althusius
ch 5 dec 1688
Leeuwarden
218
Rabecka Althusius
ch 9 mar 1690
Leeuwarden
219
Suffridus Althusius
ch 22 feb 1693
Leeuwarden
 
23
Antie Althusius
Deersum
m 10 nov 1683
Joannes Koopmans
22
Johannes Althusius
Predikant/Chaplain
m 23 jun 1678 Deersum
Voske Jans
221
Geert Althusius
ch 13 jul 1679
Deersum
222
Joannes Althusius
ch 4 jul 1680
Deersum
d 9 aug 1739 Gaastmeer
m
Berber Henderiks
2221
Johannes Johannes Althusius

Gaastmeer
m 9 feb 1737
Tjitske Hylkis
22211
Ykke Althusius
ch 27 dec 1736
Bozum
d 29 oct 1820
22212
Johannes Althusius
ch 4 sep 1740
Bozum
22213
Hyltje Althusius
25 nov 1743 M
Gaastmeer

m 27 may 1764
Isck Keimpes
222131
Joannis Althusius
ch 13 oct 1765
Gaastmeer
222132
Tjetske Althusius
4 apr 1777
Sneek
22224
Berber Althusius
28 mar 1746
Gaastmeer
2222
Sophia Johannes Althusius
ch 11 aug 1720
Gaastmeer
m 26 jul 1739
Jan Teunis Klinkert
2223
Gerardus Johannes Althusius
ch 9 oct 1721
Gaastmeer
m 8 sep 1748
Neeltje Teekes
A27
22231
Johannes Gerardus Althusius
15 feb 1749
Gaastmeer
22232
Yttje Gerardus Althusius
1 feb 1752
Heeg
d 22 mar 1815
22233
Lysbert Gerardus Althusius
27 oct 1754
Gaastmeer
m 26 dec 1784
Gerben Gerbens Landstra
222331
Klaas Gerbens Landstra
25 aug 1786
Harlingen
22234
Teeke Gerardus Althusius
9 jan 1757
Gaastmeer
22235
Abraham Gerardus Althusius
12 jul 1757
Gaastmeer
d 27 dec 1834
m20 sep 1795
Vroukjen Jacobs
222351
Neeltje Althuisius
15 apr 1797
Offingawier
m 11 dec 1816
Thomas Sjoerds Klaversma
22236
Durk Gerardus Althusius
3 nov 1761
Gaastmeer
m ?18 apr 1784
Anna Maria Magdalena ?Bakkerus
222361
Gerardus Durks Althuisius
12 mar 1785
Leeuwarden
d 7 jan 1839
m 24 may 1807
Lysbert Wybes
m2 15 apr 1838
Jantje Barteles Hoekstra
A28
2223611
Durk Gerhardus Althuisius
8 apr 1808
Gaastmeer
m 21 may 1831
Ytske Diuwes Wijnja
m2 4 jun 1865
Klaaske de Leeuw
22236123
Gerardus Althusius
28 oct 1866
Sneek
m 13 aug 1891
Jantje Repko
2223612
Klaas Gerhardus Althuisius
19 sep 1810
Gaastmeer
d 9 dec 1861
m 7 oct 1838
Rinderika Harmens Kluiver
22236121
Lijsbert Klazes Althuisius
4 jul 1839
d 30 sep 1916
m 30 apr 1865
Pieter Beerends Sietsma
22236122
Harmina Klazes Althuisius
24 jun 1841

d 5 jul 1841
22236123
Harmen Klazes Althuisius
23 dec 1842

22236124
Gerhardus Klazes Althuisius
26 feb 1845

22236125
Egbertje Klazes Althuisius
21 jun 1847
m 6 dec 1868
Klaas van Eyck
222361251
Klaas van Eyck
23 jan 1869
d 10 jul 1931
222361252
Dirkje van Eyck
8 feb 1871

222361253
Reinderika van Eyck
19 jun 1873

222361254
Ebele van Eyck
8 oct 1875

222361255
Harmen van Eyck
11 may 1878
222361256
Wieger van Eyck
3 oct 1880
222361257
Elisabeth van Eyck
7 dec 1883
222361258
Lammert van Eyck
18 may 1886
222361259
Zwaantje van Eyck
22 aug 1889
22236126
Taeke Klazes Althuisius
26 feb 1851
Echten
d 9 nov 1930
m 19 nov 1878
Petertje Bijkerk
222361261
Elisabeth Kornelisje Althuisius
25 apr 1879
m 25 apr 1901
Klaas Hoekstra
m2 3 nov 1906
Berend Beekmans de Jong
222361262
Jantje Althuisius
4 dec 1883

222361263
Klaas Althuisius
25 dec 1886

22236127
Harmina Klazes Althuisius
24 oct 1853
Delfstrahuizen
m 30 may 1880
Durk Ruurds Brandsma
222361271
Ruurd Dirks Brandsma
21 mar 1881

222361272
Klaas Gerardus Dirks Brandsma
26 jan 1883

222361273
Ruurd Dirks Brandsma
5 apr 1885

222361274
Reindrika Dirks Brandsma
24 may 1887

222361275
Klaas Gerardus Brandsma
23 jan 1889

222361276
Dirk Dirks Brandsma
5 jun 1892

222361277
Lolke Dirks Brandsma
4 jul 1894
2223613
Anna Gerhardus Althuisius
4 aug 1812
d 10 nov 1833
Gaastmeer
unmarried
2223614
Janke Gerhardus Althuisius
4 dec 1814
2223615
Taeke Gerhardus Althuisius
17 aug 1816
Gaastmeer
d 26 aug 1842
m 2 mar 1839
Akke Everts Groeneveld
22236151
Durk Taekes Althuisius
4 mar 1840
Goenga

m 13 may 1865
Jitske Douwes van 't Zet
m2 9 may 1874
Geertje Hania
222361511
Akke Durks Althuisius
20 may 1866


m19 may 1894
Sietze Nijdam
2223615111
Jacob Nijdam
28 nov 1895
d 13 dec 1895
2223615112
Ietje Nijdam
2 jul 1897


2223615113
Dirk Nijdam
22 may 1899


222361512
Korneliske Althuisius
19 jun 1869
Tjerkwerd
d 26 aug 1842
m ~1900
Reinder Kramer
migrated to North America 24 may 1902
2223615121
Betty Kramer
18 aug 1901
Chicago
d ~1988
m
Clarence Berger
22236151211
Clarice Berger

Los Angeles

m
Jerry Klein
22236151212
Corrine Berger

Los Angeles


Skip Keith

2223615122
Dorothy Kramer
14 dec 1906
Hattem Holland
d 12 jan 1991
m 1 jun 1930
Joe M Bultman

22236151221
Richard Lee Bultman
11 jul 1944
Los Angeles

m 2 may 1987

2223615123
Agnes Kramer
24 nov 1909
Chicago
alive
m
Neil Weststrate
22236151211
James Richard Weststrate
14 mar 1933
Los Angeles

m

22236151212
Carolyn Joyce Weststrate
21 mar 1939MacDonald

2223615124
Andrew Kramer
~1911

d aged 14
22236152
Doudsen Taekes Althuisius
2 feb 1842
female Goenga
m 9 may 1863
Symon Aukes Wezel
2223616
Wybe Gerhardus Althuisius
29 apr 1819
Gaastmeer
d 9 dec 1861 or 16 jul 1897
m 6 jul 1839
Jacobje Sjirks Haagsma
m2 22 sep 1849
Frouwkje Harmens Wiersma
22236161
Gerardus Wybes Althuisius
24 feb 1840
d 16 apr 1842
22236162
Elisabeth Wybes Althuisius
9 sep 1841
d 17 oct 1842
22236163
Gerardus Wybes Althuisius
13 nov 1842
Gaastmeer
m 8 sep 1880
Willemke Luites Huisman -- 22236141
222361631
Wybe Althuisius
28 mar 1881
d 31 dec 1887
222361632
Janke Althuisius
19 jul 1883
Oosterweirum
m 28 apr 1904
Jan Veldkamp
222361633
nn Althuisius
5 jul 1884
5 jul 1884
22236164
Sjoerdtje Wybes Althuisius
25 nov 1849
Sijbrandaburen
m 10 may 1873
Uiltje Sjoerds Landstra
222361641
Froukje Uiltjes Landstra
11 mar 1874
222361642
Wybe Uiltjes Landstra
4 feb 1876
Britswerd
m 17 may 1902
Fokje Arends Leyenaar
M2 18 jan 1908
Jeltje Swiestra
222361643
Sjoerd Uiltjes Landstra
20 nov 1877
Britswerd
m 12 may 1900
Ytje Sieses Wiersma
222361644
Frouwkje Uiltjes Landstra
19 may 1883
Britswerd
m 22 jan 1908
Anske Reidinga
222361645
Trintje Uiltjes Landstra
5 dec 1892
m 11 may 1918
Jan Algera
22236165
Teeke Wybes Althuisius
24 sep 1851
d 8 dec 1854
22236166
Neeltje Wybes Althuisius
17 may 1853
m 10 may 1879
Hieltje Wiarda
222361661
Jelle Wiarda
21 feb 1880
222361662
Froukje Wiarda
22 sep 1881
222361663
Wiebe Wiarda
15 jul 1884
222361664
Willem Wiarda
9 may 1894
22236167
Taeke Wybes Althuisius
8 apr 1855
Sijbrandaburen
m 4 may 1882
Rinske Klazes de Jong
222361671
Eelke Althuisius
9 feb 1883
Loonga
m 14 may 1908
Wytske Koldijk
222361672
Klaas Althuisius
17 jul 1887
Bozum
m 12 may 1900
Ytje Sieses Wiersma
m2 16 sep 1815
Sytske de Hoop
222361673
Wybe Althuisius
14 apr 1891
222361674
Antje Althuisius
6 jul 1895
22236168
Harmen Wybes Althuisius
27 dec 1856
m 14 jun 1884
Tjerkje Wielinga
222361681
Froukje Althuisius
7 apr 1885
m 20 may 1911
Wybe Walinga

22236169
Cornelis Wybes Althuisius
15 mar 1859
d 20 sep 1861
2223616A
Baukjen Wybes Althuisius
25 dec 1861
2223616B
Eelke Wybes Althuisius
7 aug 1864

d 8 aug 1877
2223616C
Baukje Wybes Althuisius
2 oct 1869
d 11 jan 1890
unmarried
2223616D
Elizabeth Wybes Althuisius
15 mar 1874
2223617
Janke Gerhardus Althuisius
24 feb 1822
Gaastmeer
m 23 apr 1843
Luite Alberts Huisman
22236171
Willemke Luites Huisman
22 jul 1843
Delfstrahuizen

m 8 sep 1880
Gerhardus Wiebes Althuisius -- 22236162
22236172
Elisabeth Luites Huisman
2 nov 1844
Delfstrahuizen
d 28 mar 1932
m 20 nov 1869
Gerben Gerkes Landstra
22236173
Neeltje Luites Huisman
7 mar 1847
Delfstrahuizen

22236174
Albert Luites Huisman
22 jul 1849
Delfstrahuizen

m 11 may 1889
Geertje Oenema
22236175
Dirk Luites Huisman
24 nov 1851
Delfstrahuizen

m 1 may 1884
Neeltje Wijnstra
22236176
Anne Luites Huisman
~1860
Zweeloo

m 5 sep 1885
Loltje Freerks van Teyen
2223618
Abraham Gerhardus Althuisius
15 mar 1829
Gaastmeer
m 5 may 1855
Jacobje Teunis Schoustra
22236181
Neeltje Althuizius
8 oct 1856
d 26 may 1923
m 8 may 1881
Jan Wieringa
222361811
Pieter Wieringa
11 may 1882
222361812
Jacobje Wieringa
11 nov 1883
m 25 may 1911
Jan Veldstra
22236182
Theunis Althuisius
24 mar 1864
Goenga
m 18 may 1893
Willemke van der Kooy
222361821
Doedtje Althuisius
27 may 1894
222361822
Jantje Althuisius
8 feb 1898
22236183
Jantje Althuizius
9 aug 1868
m 14 may 1892
Hans Schutema
222361831
Jacobje Schuitema
23 jul 1892
22236184
Sieds Althuizius
2 nov 1872
m 13 jul 1901
Hendrikje Baltje
2223619
Johannes Gerhardus Althuisius
26 jun 1836
Gaastmeer

m 25 may 1861
Beike Jentjes Koopmans
m2 7 may 1864
Fokeltje Hesselius
22236191
Jantje Althuisius
11 may 1862
22236192
Ymkje Althuisius
10 jan 1865
Goenga
m2 23 may 1891
Gerrit Dijkstra
m2 6 may 1899
Hendrik Woudstra
222361921
Pieter Dijkstra
5 jul 1892
Scharnegoutum
m 8 may 1919
Fimke Hofstra
222361922
Fokeltje Dijkstra
18 nov 1893
d 7 jun 1895
222361923
Fokeltje Dijkstra
2 aug 1896
d 4 aug 1897
222361924
Willem Woudstra
8 jan 1900
222361925
Fokeltje Woudstra
6 jun 1901
22236193
Janke Althuisius
8 apr 1868
m 21 may 1892
Willem Hilverda
222361931
Pieter Hilverda
26 aug 1893
222361932
Fokeltje Hilverda
31 mar 1895
222361933
Gatske Hilverda
26 mar 1897
222361934
Johannes Hilverda
14 jul 1899
222361935
Dirkje Hilverda
13 oct 1901
22236194
Jacob Althuisius
22 feb 1871
22236195
Garardus Althuisius
30 oct 1874
m 1 dec 1900
Jantje Bos
222361951
Geesje Althuisius
2 mar 1901
222361952
Johannes Althuisius
1 nov 1902
22236196
Lijsbeth Althuisius
23 sep 1877
22236197
Jelte Althuisius
20 nov 1881
222361A
Fokke Gerhardus Althuisius
26 jun 1836
Gaastmeer
m 30 may 1863
Klaaske Jacobs Hesselius
222361A1
Ymkje Fokkes Althuisius
16 jun 1864
m 3 nov 1883
Anne Achtien
222361A11
Sytske Achtien
20 apr 1884
Sneek
m 18 may 1907
Jetze Brouwer
222361A111
Gerrit Ulke Brouwer
1907
222361A112
Ymkje Brouwer
1909
222361A113
Tjeerdje Brouwer
1911
d 1996
m
Jensje Terpstra
222361A114
Anne Brouwer
1918
d 1985
222361A12
Fokke Achtien
29 dec 1885
Sneek
222361A13
Geert Achtien
29 nov 1887
Sneek
222361A14
Klaske Achttien
15 feb 1889
Workum
d 7 apr 1890
Workum
222361A15
Jansje Achtien
~1900
222361A151
male
222361A16
Klaske Achttien

m
Rinne Bot
222361A17
Geertje Achtien
~1905
m
Wouter Terpstra
222361A161
222361A162
222361A163
222361A164
222361A2
Jantje Fokkes Althuisius
24 jun 1865
222361A3
Jacob Fokkes Althuisius
22 aug 1868
222361A4
Gerardus Fokkes Althuisius
15 dec 1869
222361A5
Gerardus Fokkes Althuisius
9 nov 1871
222361A6
Jantje Fokkes Althuisius
27 apr 1875
222361A7
Jantje Fokkes Althuisius
30 mar 1877
m 5 may 1900
Pieter Boersma
222361A71
Ieke Boersma
3 sep 1900
222361A72
Fokje Boersma
20 oct 1902
222361A8
Fokeltje Fokkes Althuisius
21 dec 1880
m 22 jun 1901
Hendrik Schilstra
div 10 ap 1915
222361A81
Klaaske Schilstra
4 nov 1901

222361A9
Jelte Fokkes Althuisius
19 jan 1884
222362
Meinte Durks Althuisius
11 oct 1786
Gaastmeer
m 28 may 1809
Diewke Klazes Boersma
2223621
Afke Meintes Althuisius
11 dec 1812
d 24 sep 1892
m 8 jun 1833
Eise Pieters Eisinga
m2 20 aug 1846
Tjette Haitzes Tiersma
2223622
Anna Meintes Althuisius
26 aug 1816
d 15 feb 1846
m 16 may 1845
Wieger Joukes Wielinga
22236221
Trijntje Wiegers Wielinga
10 feb 1846

2223623
Klaas Meintes Althuisius
22 nov 1818
d 7 may 1823
2223624
Dirk Meintes Althuisius
5 may 1821
m 5 dec 1848
Trijntje Atzes Osinga
m2 12 mar 1854
Idskje Johannes Veldman
22236241
Miente Dirks Althuisius
4 dec 1848
d 5 feb 1850
22236242
Dieuwke Dirks Althuisius
12 aug 1855
d 6 nov 1935
m 23 jul 1875
Popke Sjoerds Bakker
222362421
Pietertje
4 feb 1876
d 8 feb 1939
222362422
Afke Bakker
27 aug 1877
m 29 jul 1909
Pier Eringa
222362423
Sjoerd Bakker
8 feb 1879
222362424
Idske Bakker
13 jul 1880
222362425
Wiebigje Bakker
15 nov 1881
222362426
Dirkje Bakker
28 feb 1884
222362427
Durk Bakker
28 aug 1885
222362428
Albert Sjoerd Bakker
5 apr 1887
222362429
Meinte Bakker
5 apr 1888
22236242A
Neeltje Bakker
25 jan 1890
22236242B
Lammert Bakker
3 mar 1891
22236242C
Neeltje Bakker
31 jan 1893
22236242D
Sikke Bakker
15 apr 1894
22236242E
Hendrik Bakker
1 aug 1895

22236242F
Abraham Bakker
21 feb 1897

22236242G
Stephanus Bakker
11 feb 1900

22236243
Maike Dirks Althuisius
6 jul 1857
m
Klaas Gooitzens Bijl
222362431
Gooitzen Bijl
22 oct 1877
222362432
Idske Bijl
30 oct 1878
222362433
Gooitzen Bijl
13 dec 1879
d 25 oct 1900
222362434
Afke Bijl
23 apr 1881

222362435
Afke Bijl
29 jan 1883
222362436
Afke Bijl
26 dec 1884
222362437
Afke Bijl
7 aug 1886
222362438
Durk Bijl
31 oct 1888
22236244
Miente Dirks Althuisius
7 dec 1858
22236245
Afke Dirks Althuisius
9 jun 1861
d 6 nov 1861
22236246
Afke Dirks Althuisius
12 sep 1863
m 29 may 1886
Lammert Bakker
222362461
Sjoerd Bakker
9 mar 1888

222362462
Idske Bakker
18 mar 1894
222362463
Dirk Bakker
9 jul 1897
222362464
Albert Bakker
9 jul 1897
222362465
Pietertje Bakker
22 oct 1891
222362466
Popke Bakker
12 mar 1901

2223625
Klaas Meintes Althuisius
21 aug 1823
m 11 aug 1856
Trijntje Kuypers
m2 17 jun 1860
Femmigje Jacobs Fortuin
22236251
Jetske Klazes Althuisius
7 sep 1857
d 24 dec 1857
22236252
Jetta Althuisius
3 jul 1859
22236253
Miente Theodorus Althuisius
28 jan 1861
d 15 jul 1861
22236254
Miente Dirk Althuisius
22 feb 1862
22236255
Dieuwke Althuisius
31 may 1863
222363
Maria Durks Althuisius
4 sep 1788
Leeuwarden
m
Taede Gerrits Zandstra
2223631
Murkjen Zandstra
26 apr 1811
Gaastmeer
2223632
Neeltje Zandstra
10 feb 1813
Gaastmeer
2223633
Durk Zandstra
14 mar 1814
Gaastmeer
2223634
Gerritje Zandstra
9 oct 1817
Gaastmeer
22237
Johannis Gerardus Althusius
6 nov 1764
Gaastmeer
d 8 dec 1829
22238
Claas Gerardus Althusius
20 jun 1767
22238
Berber Gerardus Althusius
15 mar 1770
d 10 jun 1827 unmarried
2224
Henrikus Johannes Althusius
16 jul 1724
Gaastmeer
bakker
m 11 may 1755
Jitske Jillerts
A26
22241
Lysbet Hendriks Althusius
ch 19 apr 1756
Gaastmeer
d 23 jan 1832
m
Hendrik Jans
222411
Jetske Hendriks
23 aug 1783
Irnsum
222412
Jan Hendriks
28 dec 1784
Irnsum
m
Jentje Tjipkes Boersma
2224121
Tjipke Althuizius
30 aug 1812
Irnsum
m 9 may 1841
Trijntje de Vries
22241211
Lijsbeth Tjipkes Althuizius
1 nov 1845
Irnsum
d 6 jun 1933
m 31 aug 1872
Nanne Heins Bouma
m2 27 nov 1884
Bieuwkje Wijkstra
222412111
Hein Bouma
4 jun 1873
Irnsum
d 29 oct 1938
m 31 jul 1897
Rinske van der Mark
222412112
Tjipke Bouma
13 may 1875
Irnsum

m 9 sep 1899
Jantje Douwes Veenstra
m2 11 mar 1905
Bieuwkje Wijkstra
222412113
Sytze Hein Bouma
4 sep 1877
Irnsum

m 30 may 1903
Jeltje Wiersma
222412114
Catharinus Bouma
26 feb 1880
Irnsum

m 23 mar 1908
Oedske Everts
222413
Hendrik Hendriks
9 mar 1786
Irnsum
222414
Jetske Hendriks
5 nov 1787
Irnsum
222415
Klaas Hendriks Althusius
5 mar 1790
Irnsum
222416
Johannes Hendriks Althusius
22 oct 1791
Irnsum
d 18 apr 1867
m 2 jun 1831
Jantje Tjallings Tjalkens
2224161
Hendrik Johannes Althuizius
13 mar 1832
Dronrijp
d 21 mar 1901
m 24 sep 1856
Antje Sjoerds Sandstra
22241611
Johannes Hendriks Althuizius
15 oct 1857
Oosterend
d 21 mar 1901
m 9 aug 1879
Aafke Sybrandy
m2 21 sep 1892
Antje van der Zee
m3 13 feb 1895
Hieke Vellinga
222416111
Sjoerdtje Johannes Althuizius
6 jun 1885
Oosterend
m 30 may 1917
Willem Chardon
222416112
Antje Johannes Althuizius
6 may 1887
Oosterend
222416113
Hendrik Johannes Althuizius
29 oct 1890
Oosterend

222416114
Taetske Johannes Althuizius
26 feb 1896
Oosterend

222416115
Klaaske Johannes Althuizius
29 oct 1897
Oosterend

22241612
Klaaske Hendriks Althuizius
25 jul 1864
Oosterend
d 21 apr 1894
m 30 may 1885
Hette Jongema
222417
Hette Hendriks Althusius
1 dec 1793
Irnsum
222418
Hette Hendriks Althusius
6 nov 1797
Irnsum
22242
Johannes Hendriks Althusius
ch 4 nov 1759
Rauwerd
22243
Jillert Hendriks Althusius
ch 14 jun 1761
Rauwerd
22244
Johannes Hendriks Althusius
27 mar 1763
Rauwerd
22245
Berber Hendriks Althusius
6 mar 1764
Rauwerd
22246
Berber Hendriks Althusius
23 mar 1766
Rauwerd
d 29 jun 1830
m 16 may 1764
Sijbren Klazes
222461
Jetske Sijbrens
9 apr 1785
Irnsum
222462
Geertje Sijbrens
1 sep 1788
Irnsum
222463
Klaaske Sijbrens
5 jan 1791
Irnsum
22247
Klaaske Hendriks Althusius
26 jun 1768
Rauwerd
d 24 oct 1851
unmarried
2225
Lysbert Johannes Althusius
29 dec 1726
Gaastmeer
2226
Abraham Johannes Althusius
26 nov 1729
Gaastmeer
2227
Abraham Johannes Althusius
21 mar 1731
Gaastmeer
2228
Antje Johannes Althusius
223
Geerard Althusius
ch 31 dec 1682
Deersum
timmerman/carpenter
m 26 feb 1708
Janke Antonides
A25
2231
Joannes Althusius
ch 2 dec 1708
Deersum
2232
Petrus Althusius
ch 12 oct 1710
Deersum
2233
Sophia Althusius
ch 11 dec 1712
Heeg
m 26 jul 1739
Jan Teunis Klinkert
2234
Johannes Althusius
ch 14 dec 1714
Heeg
2235
Anderas Althusius
ch 9 feb 1718
22351
Duttie Althusius
ch 13 nov 1746
Heeg
m 22 jun 1766
Willem Atzes
223511
Atze Willems Althusius
~1769
Heeg
d 1 mar 1825
m
Antje Cornelis Hoeksma
2235111
Geertje Atzes Althusen
~1802
Workum
d 25 oct 1860
m 18 jul 1830
Andreas van Ravestijn
2235112
Willem Atzes Althusen
~1810
Workum
d 2 aug 1817
2235113
Cornelis Atzes Althusyus
24 jan 1813
Workum
d 22 may 1895
m 13 may 1856
Hieke Schotsman
2235114
Andries Althusen
31 jan 1816
Workum
223512
Lijsbet Willems Althusius
ch 7 oct 1770
Heeg
m 21 may 1780
Wybe Tjemmes
223513
Andries Althusius
ch 9 aug 1772
Heeg
223514
Jouwkjen Willems Althuses
m
Dirk Karstens Molenaar
2235141
Antje Molenaar
17 oct 1813
223515
Andries Althusius
ch 3 mar 1778
Heeg
22352
Janke Althusius
ch 23 feb 1749
Heeg
m 21 may 1780
Wybe Tjemmes
22353
Gerryt Althusius
ch 13 jun 1751
Heeg
22354
Klaas Althusius
ch 31 dec 1752
Heeg
22355
Gerritie Althusius
ch 25 jan 1756
Heeg
22356
Gerardus Althusius
ch 23 apr 1758
Heeg
22357
Klaas Althusius
ch 11 apr 1762
Heeg
22358
Lysbet Althusius
ch 7 oct 1770
Heeg
22359
?Klaaske Althusius

m 18 aug 1793
Warnder Hendriks Esveld
2236
Trijntje Althusius
ch 5 jan 1721
Heeg
2237
Antje Althusius
ch 30 jul 1724
Heeg
m 12 jun 1746
Johannes Symons Gleystra
m2 12 oct 1760
Douwe Postma
2238
Jan Althusius
ch 6 apr 1727
Heeg
m 24 sep 1747
Ytie Johannes
A30
22381
Gerardus Althusius
ch 8 mar 1750
Deersum
22382
Hiltie Althusius
ch 8 mar 1750
Deersum
22383
Hiltie Althusius
ch 1 oct 1752
Heeg
22384
Janke Althusius
ch 26 jan 1755
Heeg
22385
Fyke Althusius
ch 5 dec 1756
Heeg
22386
Johanneske Althusius
ch 26 nov 1758
Heeg
m 27 may 1787
Iekele Lefferts
223861
Leffert Jeekles
23 feb 1788
Gaastmeer
223862
Ytje Jeekles
19 may 1790
Gaastmeer
223863
Jan Jeekles
9 dec 1791
Gaastmeer
223864
Sybolt Jeekles
26 oct 1793
Gaastmeer
223865
Joannes Jeekles
24 may 1796
Gaastmeer
22387
Gerryt Althusius
ch 1 may 1761
Heeg
d ?19 feb 1844
22388
Gerardus Jans Althusius
ch 5 feb 1764
Heeg
d 20 dec 1837
m
Hotsche Aukes
223881
Antje Gerardus Althuisius
8 apr 1813
Boldward
m 23 apr 1831
Petrus Yebs Feikema
m2 22 apr 1840
Minne Pieters Rikkers
2238811
Yeb Feikema
19 dec 1831

2238812
Gerardus Feikema
24 sep 1833

2238813
Douwe Feikema
2 dec 1835

2238814
Grietje Feikema
21 oct 1837

2238815
Jan Feikema
24 feb 1840

2238816
Rigtje Rikkers
10 feb 1841

2238817
Rigtje Rikkers
28 nov 1842

2238818
Gerardus Rikkers
6 jun 1844
d 11 mar 1924
2238819
Henderika Rikkers
16 apr 1846

223881A
Henderika Rikkers
1 nov 1847

22389
Johannes Althusius
ch 10 aug 1766
Heeg
m 2 jun 1793
Jantje Tjerks de Vries
223891
Yttje Johannes Althuisis
10 may 1794
Heeg
d 17 nov 1847
m
Wybren Douwes Boorsma
2238911
Jantje Boorsma
7 oct 1816

2238912
Douwe Boorsma
24 may 1821
2238913
Johannes Boorsma
19 nov 1824
2238914
Meindert Boorsma
26 may 1828
2238915
Beitske Boorsma
18 sep 1831
2238916
Beitske Boorsma
18 aug 1835
2238917
Janke Boorsma
31 jan 1839
223892
Tjerk Johannes Althuisis
11 sep 1795
Heeg
d 17 jan 1849
m 11 may 1838
Rinske Sybrens Atema
A39
2238921
Johannes Tjerks Althuisius
21 feb 1839
Hichtum
d 13 may 1878
m 8 may 1869
Klaaske Plantinga
22389211
Rinske Althuisius
27 aug 1870
d 4 oct 1923
m 14 may 1910
Gerben Idzinga
22389212
Anke Althuisius
9 nov 1872
d 5 mar 1917
m 7 may 1912
Hessel van de Witte
22389213
Jantje Althuisius
10 sep 1874
d 23 may 1876
22389214
Jantje Althuisius
14 jun 1876
d 5 jun 1871
22389215
Tjerk Althuisius
3 aug 1878

2238922
nn Tjerks Althuiszes
27 jun 1840
2238923
Jantje Tjerks Althuises
4 aug 1841
d 28 jun 1849
2238924
Sybren Tjerks Althuisses
22 apr 1843 M
Britsum
d 7 oct 1908
m 17 may 1873
Jitske Jans Eisma
22389241
Akke Sybrens Althuisius
11 apr 1874f
Spannum
d 18 apr 1935
m 27 may 1903
Watze Heeringa
223892411
Jitske Althuisius
16 apr 1890
Workum
d 28 sep 1920
m 24 may 1913
Duye Seekles
22389242
Wiebrig Sybrens Althuisius
7 aug 1876 m
d 23 jun 1878
22389243
Wybrig Sybrens Althuisius
5 nov 1879
d 21 jul 1880
22389244
Jan Sybrens Althuisius
21 dec 1881 M
d 7 mar 1882
22389245
Jan Sybrens Althuisius
15 nov 1892
Welsrijp

m 9 may 1917
Wiepkjen Weerstra
2238925
Ate Tjerks Althuiszes
24 oct 1844
Britsum
d 23 oct 1913
m 24 jun 1832
Pytertje Wytsma
22389251
Tjerk Ates Althuisius
7 mar 1884
Spannum
m 20 may 1908
Reinskje Rispens
22389252
Sible Ates Althuiszes
12 oct 1885 M
Spannum
m 18 may 1912
Jisseliena Edema
m2 3 jun 1916
Pietertje Dijkstra
22389253
Sybren Ates Althuises
12 oct 1885
22389254
Sible Ates Althuisius
15 oct 1887 M
Spannum
m 18 may 1912
Jisseliena Edema
m2 3 jun 1916
Pietertje Dijkstra
22389255
Sybren Ates Althuisses
30 apr 1890 M

m 15 jul 1914
Trijntje Smeding
22389256
Geertje Ates Althuiszes
19 apr 1893

2238926
nn
11 apr 1846
d 11 apr 1846
2238927
Akke Tjerks Althuiszes
26 may 1847
Winsum
d 19 mar 1873 after first child
m 4 may 1872
Sikke Ypes de Vlas
223893
Beitske Johannes Althuisius
27 oct 1797
Heeg
d 18 jul 1866
m 22 sep 1821
Jentje Sybes Greidanus
2238931
Willemke Greydanus
25 nov 1828
Burgwerd
d
2238932
Jantje Greydanus
25 mar 1831
Burgwerd
m 12 mar 1853
Saekele Jans van der Veen
2238933
Jan Greydanus
1 jan 1834
Burgwerd
m
2238934
Ytje Greydanus
17 dec 1835
Burgwerd
m 27 nov 1862
Frederik ten Kate
2238935
Ymte Greydanus
11 aug 1838
Burgwerd
2238935
Aukje Greydanus
11 aug 1838
Burgwerd
m
2238935
Yemte Greydanus
23 dec 1839
Burgwerd
d 26 aug 1862
223894
Janke Johannes Althuisius
27 dec 1799
Bergwerd
m 13 jan 1825
Jacob Rinnerts Hogendorf
2238941
Wijke Hogendorf
1826
Hichtum
d 30 jul 1860
m 21 nov 1853
Jan Jans Jongsma
2238942
Jantje Hogendorf
17 nov 1829
Boksum
m 10 may 1856
Lieuwe Justus Jelluma
2238943
Ytje Hogendorf
18 aug 1832
Boksum
m 11 may 1864
Kornelis Gerrits Dijkstra
2238944
Rinnert Hogendorf
9 jan 1835
Boksum
m 18 may 1864
Engeltje Jans Stienstra
m2 9 may 1877
Jetske Jelles Veenstra
2238945
Johanna Hogendorf
4 feb 1837
Boksum
m 17 may 1871
Marten Jans Schotanus
223895
Jantje Johannes Althuisius
22 mar 1802
Bergwerd
d 8 jul 1858
m 19 apr 1823
Sjoerd Minnes Koopmans
2238951
Johannes Koopmans
21 nov 1823
Bolsward

2238952
Wiebe Koopman
16 sep 1825
Bolsward

2238953
Antje Koopman
29 sep 1827
Bolsward

2238954
Johannes Koopmans
11 fen 1829
Bolsward
d 21 feb 1829
2238955
Johantjes Koopmans
12 mar 1830
Burgwerd
d 27 apr 1833
2238956
Johannes Koopmans
22 jul 1832
Bolsward

m 7 may 1859
Pietje Jans Oosterhout
2238957
Jantje Koopmans
11 aug 1834
Bolsward

2238958
Mintje Koopmans
22 dec 1836
Bolsward

2238959
Minne Koopmans
14 aug 1838
Bolsward

223895A
Tjerk Koopmans
21 mar 1840
Bolsward

223895B
Abe Koopmans
3 jul 1842
Bolsward

223896
Jan Johannes Althuiszes
3 sep 1804
Burgwerd
m 6 may 1829
Trijntje Jans Jongsma
2238961
Jantje Jans Althuiszes
18 jun 1830
Boksum
m 7 may 1853
Haye Wybrens Terpstra
22389611
Trijntje Terpstra
10 feb 1854
22389612
Wybren Terpstra
11 apr 1855

22389613
Jan Terpstra
19 nov 1856


22389614
Jan Terpstra
14 dec 1857
22389615
Trijntje Terpstra
12 nov 1859
m 1 jun 1881
Douwe Jans van der Weide
22389616
Maartje Terpstra
7 aug 1861

22389617
Tjitske Terpstra
14 nov 1862
22389618
Tjitske Terpstra
9 apr 1867
22389619
Maatje Terpstra
26 aug 1872
2238962
Jan Jans Althuiszes
11 jul 1832
Boksum
m 9 may 1861
Wytske Jans Westra
m2 19 dec 1874
Tietje Gerbens Hof
22389621
Jan Jans Althuiszes
21 feb 1862
22389622
Jacob Jans Althuiszes
19 aug 1863

22389623
Aafke Jans Althuiszes
11 sep 1864

m 10 jan 1894
WIllem Bijleveld
223896231
Albertje Bijleveld
3 jul 1895
223896232
Jan Bijleveld
19 may 1896

223896233
Wytske Bijleveld
26 apr 1897

223896234
Lieuwe Bijleveld
18 jan 1899
d 16 sep 1899
223896235
Trijntje Bijleveld
15 jul 1900
d 3 jul 1901
223896236
Lieuwe Bijleveld
5 jul 1902
d 26 may 1903
22389624
Trijntje Jans Althuiszes
5 oct 1865
d 18 jul 1866
22389625
Fokke Jans Althuizes
6 jun 1867
Stiens
Trijntje de Vries
223896251
Jan Althuizes
21 jul 1891
223896252
Tjerk Althuizes
3 nov 1892

22389626
Reintje Jans Althuiszes
28 jul 1868
22389627
Tjitske Jans Althuiszes
1870
Steins
m 19 may 1894
Aldert van der Meulen
223896271
Wytske van der Meulen
4 aug 1895
223896272
Tjerk van der Meulen
19 oct 1901

22389628
Fokje Jans Althuiszes
31 aug 1871
22389629
Gerben Jans Althuiszes
~1876
m 15 may 1902
Rinske vna der Mey
2238962A
Anne Jans Althuiszes
29 may 1881
Britsum
m 15 may 1909
Japke Hoekstra
2238962B
Aukje Jans Althuizes
1 sep 1888
m 22 may 1915
Douwe Roorda
2238963
Johannes Jans Althuiszes
7 jul 1834


m 10 may 1862
Wytske Mennes de Jong

22389631
Jan Althuiszes
9 jun 1863
Raard
22389632
Hiltje Althuiszes
9 nov 1864
22389633
Minne Althuiszes
3 dec 1865
d 3 jan 1940
30 jun 1898
Wybrentje Talsma
migrated to USA 1 apr 1893
22389634
Tjitske Althuiszes
26 jul 1869
d 17 jun 1895
Raard
m 14 may 1891
Jan van der Woude
223896341
Wytske van der Woude
10 jun 1892
Hogebeintum
d 24 apr 1898
223896342
Pieter van der Woude
11 jun 1893
Hogebeintum
m 30 aug 1917
Zwaantje de Boer
223896343
Dieuwke van der Woude
12 jun 1895
Hogebeintum
d 25 jun 1895
2238964
Tjitske Jans Althuisis
4 oct 1836
Britsum
m 3 may 1860
Jan Jacobs Kingma
22389641
Antje Jans Kingma
5 apr 1861
Tietjerk
d 29 jan 1917
m 13 may 1885
Ebele Nieuwholt
22389642
Jacobje Jans Kingma
30 apr 1867
Tietjerk
m 14 may 1887
Jan Jans van der Vlugt
2238965
Tjerk Jans Althuiszes
28 sep 1838
Britsum
m 2 may 1874
Antje Pieters Pel
m2 13 apr 1878
Berber Tabes de Vries
A42
22389651
nn Tjerks Althuisius
d 18 apr 1876
22389652
Tjitske Tjerks Althuiszes
b 14 feb 1879
Britsum
m 18 may 1905
Sikke Leistra
22389653
Jan Tjerks Althuiszes
26 apr 1880 M
Britsum
m 26 may 1906
Lijsbeth Andringa
22389654
Trijntje Tjerks Althuiszes
17 jun 1881
22389655
Grietje Tjerks Althuiszes
30 sep 1882
Britsum
m 24 may 1906
Reinder Bil
22389656
Tabe Tjerks Althuiszes
15 may 1884
m 7 may 1910
Attje van Huizen
22389657
Sjoerd Tjerks Althuiszes
16 nov 1886
m 15 may 1912
Beitske van der Woude
22389658
Sybrig Tjerks Althuiszes
18 jul 1888 F
m 18 may 1916
Ate Jousma
22389659
Gaele Tjerks Althuiszes
20 jul 1890 M
d 3 sep 1890
2238966
Jacob Jans Althuisis
26 sep 1840
Britsum
d 30 oct 1854
2238967
Sjoerd Jans Althuisis
30 sep 1842
Britsum
d 1 mar 1918
m 11 apr 1878
Geertje Berends Klazinga
22389671
Trijntje Althuizes
29 may 1881
Sijbrandahuis
m 2 may 1912
Romke Wijma
22389672
Berend Althuizes
3 oct 1888
Hallum
m 1 may 1912
Hyke van der War
2238968
Sybrig Jans Althuiszes
14 jan 1845 f
Britsum
d 11 jun 1846
2238969
nn Jans Althuisis
6 sep 1847
Britsum
d 6 sep 1847
223896A
Sybrig Jans Althuisis
7 nov 1848
Britsum
m 18 may 1872
Symen Foekes Rinsma
223896A1
Aaltje Rinsma
29 oct 1877
Gerkesklooster
m 3 may 1902
Gerrit Wielsma
223896A2
Jantje Rinsma
31 dec 1878
Gerkesklooster

223896B
Ytzen Jans Althuiszes
29 jun 1852
Britsum
d 29 dec 1854
223897
Sybrigje Johannes Althuisis
28 sep 1806
Burgwerd
d 14 feb 1853
m 6 may 1829
Jan Jans Jongsma
A38
2238971
Tjitske Jans Jongsma
15 feb 1830
Boksum
m 9 may 1849
Meindert Gerryts Miedema
2238972
Jantje Jans Jongsma
22 jan 1832
Jellum
m 10 may 1856
Tomas Gerryts Miedema
2238973
Jan Jans Jongsma
28 jul 1833
Jellum
m 12 may 1855
Geertje Tjeerds Bosma
m2 9 may 1866
Stijntje Jelles Wobma
2238974
Johannes Jans Jongsma
16 feb 1837
d 5 nov 1837
2238975
Johanneske Jans Jongsma
10 dec 1838
Jellum
m 9 may 1860
Marten Lolkes Doting
m2 19 jun 1880
Nanne Roden huis
2238976
Janke Jans Jongsma
16 feb 1847
Jellum
m 9 may 1868
Sieds Sydses Bosma
m2 17 mar 1881
Nanne Rodenhuis
2238A
Tryntie Jans Althusius
ch 17 jun 1770
Heeg
d 21 aug 1848
m 28 may 1792
Auke Freerks Abma
m2 2 jan 1823
Jentje Jeltes Bakker 27yo!
2238A1
Freerk Aukes Abma
~1802
Hidaard
m 15 apr 1820
Maaike Kornelis Blanksma
m2 26 mar 1836
Aaltje Hendriks Hoekstra
2238A2
Grietje Aukes Abma
~1811
Hidaard
m 7 apr 1831
Jan Jelles Hieminga
2238A3
Jantje Aukes Abma
~1814
d 1 may 1831
2239
Elkjen Althusius
ch 30 apr 1730
Heeg
m oct 1750
Sytse Tjeerds
223A
Abraham Althusius
ch 19 ap 1733
Heeg
224
Antie Althusius
ch 25 oct 1685
Deersum
225
Abraham Althusius
ch 23 oct 1708
Deersum
m 3 nov 1708
Antie Synis


This is a descendancy chart that shows people with the Althuisius surname from Friesland, Netherlands. Records of information are available from the 17th 18th and 19th century. However there are no birth or christening records for the first two generations, so there could be some doubt about the order of placement. The forefather Geert Janszn Althuis served time as a soldier in Ravensberg Germany before coming to Friesland, but we don't know where he originally came from. The Althuisius family does not seem to be related to the Althuis family. Though occasionally people have used alternate spellings.

Klaaske and Fokeltje Jacobs Hesselius' family is recorded in the Hesselius descendancy.

Enhance
Copyright Graeme Thomas Bartlett April 2007

Home Page